سیستم برگزاری آزمون

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نگارش :

info@faradidsoft.com

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد

 

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
 

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
 

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
 

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...