سیستم برگزاری آزمون آنلاین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
About Product- Version:

سيستم برگزاري آزمونهاي آنلاين دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 
 
 
 
دانشجوي گرامي
جهت ورود به آزمون، نام کاربري، شماره دانشجويي و کلمه عبور، کد ملي (بدون در نظر گرفتن صفرهاي ابتدايي) مي باشد.
 
موفق باشيد.